Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2019

Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης Έγγραφο

 

 

 

 

371/2019 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

370/2019 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

3567/2019 ΔΑΙΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

376/2019 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

375/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

369/2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΔΑΣΟΥΣ 

355/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

349/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

349/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 

347/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 3Κ 

338/2019 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

338/2019 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 

334/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

332/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

331/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

316/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

291/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

282/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

267/2019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

266/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

262/2019 ΑΠΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

242/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

241/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

238/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

237/2019 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

230/2019 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

219/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Μη.Μ.Ε.Δ.

218/2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ.210/17-07-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΔΩΝ ΠΕ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)

196/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

196/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

187/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

186/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

156/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΔ 270/1981

131/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 

118/2019 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2019

75/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

62/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

60/2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

57/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

57/2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

43/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

36/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2019

29/2019 ΕΠΙΣΤΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 24/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 18/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΙΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 18/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΙΟΥ

 12/2019 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

 11/2019 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

490/2018 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

477/2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

472/2018 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

459/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΟΧ 

458/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ

457/2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

441/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

432/2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

414/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

408/2018 ΤΡΟΠΟΙΟΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

404/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  

403/2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

384/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

366/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

356/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

355/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

349/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

344/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

330/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

328/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

316/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "STEPS YOUTH CENTER-ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ"

313/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

300/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

299/2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

297/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

296/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

295/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ Π.Ο.Υ. ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

294/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

290/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ 

277/2018 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  

273/2018  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

232/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

231/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

230/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΔΟΧ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

230/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΔΟΧ 

229/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

229/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ

218/2018 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

216/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑΣ

213/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Μη.Μ.Ε.Δ.

210/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Μη.Μ.Ε.Δ.

209/2018 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν4354/2015 

206/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡ.7 ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

203/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Τ.Α.

202/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

165/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

164/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΟΧ

162/2018 ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

161/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

156/2018 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

156/2018 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

154/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

153/2018 ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ

149/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

125/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

124/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

123/2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΕΠ

122/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

121/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

119/2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

114/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν4508/2017 

109/2018 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

95/2018 ΑΡΓΙΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

90/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ        

77/2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

76/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

69/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

63/2018 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40/2018 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

35/2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 

21/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ" KAI MIS5002347

 

 

401/2017 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 98 ΤΟΥ Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 ΤΕΥΧΟΣ Α΄)

360/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

359/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

354/2017 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

353/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΙΑΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ 17/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΡΦΙΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ  

324/2017 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΤΙΣ 25-10-2017

316/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

246/2017 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

222/2017 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΟΧ (2η  ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

205/2017 ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

202/2017 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.24 ΤΟΥ Ν4479/2017

201/2017 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.24 ΤΟΥ Ν4479/2017

200/2017 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.24 ΤΟΥ Ν4479/2017

199/2017 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.24 ΤΟΥ Ν4479/2017

198/2017 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

198/2017 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

197/2017 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

197/2017 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

196/2017 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

196/2017 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

195/2017 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

195/2017 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

167/2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

159/2017 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ (ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ)

154/2017 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ 

153/2017 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

148/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

136/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

132/2017 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

132/2017 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

131/2017 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

128/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

127/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΤΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

119/2017 XOΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

67/2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

62/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2019

45/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

38/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

32/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016

24/2017 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ

21/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΒΑΕ

19/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.16Ν4429_2016 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

14/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

9/2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΠΟΘΕΝ"

6/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

413/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΣΤΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

412/2016 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017

390/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕΠΕ

377/2016 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 

370/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΥΡΟΥ 

369/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

366/2016 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

363/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

271/2016 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

270/2016 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΜΗΝΟ-ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ

261/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

259/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ

251/2016 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

245/2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ "ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ"

214/2016 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΥΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

213/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

172/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

169/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΕ ΣΤΗΝ 104 ΣΟΧ1 2016

168/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΕ ΣΤΗΝ 103 ΣΟΧ1 2016

167/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΕ ΣΤΗΝ 102 ΣΟΧ1 2016

163/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ-ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΛΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

162/2016 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

134/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

131/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

98/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

96/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΩΔΕΙΩΝ"

94/2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

71/2016 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ

70/2016 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΣΕΚΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

69/2016 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑΣ

63/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

50/2016 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΤΣΕΚΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ

49/2016 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑΣ

40/2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2016

33/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

28/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

27/2016 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

21/2016 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

17/2016 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13/2016 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:"ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΙΣ 19-01-2016"

12/2016 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 19-01-2016 ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ

481/2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ(9) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

445/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Μ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

444/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ.ΣΚΑΛΤΣΑΡΗ

413/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

412/2015 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

394/2015 ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

387/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

387/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

372/2015 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

367/2015 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

363/2015 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

357/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

342/2015 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

339/2015 ΣΙΤΙΣΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 6ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

338/2015 ΠΥΡΚΑΓΙΑ 6-9-2015 ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ

335/2015 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ

334/2015 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

316/2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

292/2015 AΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

279/2015 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

276(2)/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΙΤΙΣΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

276/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΙΤΙΣΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 27.7.2015

270/2015 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

268/2015 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

267/2015 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ_21.07.2015_ΜΕ ΑΔΑ

264/2015 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Ά ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

263/2015 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

258/2015 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2ου ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

255/2015 AΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΣΕ ΦΤΟΥΛΗ

247/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

240/2015 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

218/2015 ΠΕΡΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

212/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2015-2016

206/2015 ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

205(2)/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

205/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

197/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

191/2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

190/2015 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

176/2015 ΑΠΕΥΘΥΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ

173/2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

122/2015 ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

169/2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 23-04-2015 ΩΣ ΑΡΓΙΑ

148(2)/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ

148/2015 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

101/2015 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6/2015 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 07,08/01/2015

123/2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

86/2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

74/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

25/2015 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

18/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΛΟΝΙΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

52/2014 Απόφαση Δημάρχου για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας

300/2013 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής καυσίμων

135/2013 Συγκρότηση Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών έτους 2013

134/2013 Oρισμός υπευθύνου για την παραλαβή και διανομή των προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

102/2013 Απόφαση Δημάρχου για ΕΔΕ

101/2013 Ορισμός μελών Επιτροπής για διαχείριση αδέσποτων ζ'ωων

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 28 επισκέπτες και κανένα μέλος

Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχείο Σκύρου
Χώρα Σκύρου, 34007
Tηλ. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr